สีเสื้อผ้าประจำฤดู

74b675009aefb06a5245bc07a03dd9efเมื่อพูดถึงสีของเสื้อผ้าที่ควรเลือกใส่ให้ถูกกาลเทศะก็ต้องอาศัยความเข้าใจหลายอย่าง เช่น สีเหลืองเพื่อเพิ่มความรู้สึกของความสุข ขณะที่สีฟ้าเหมาะแก่การนำมาสวมใส่เมื่อคุณรู้สึกเครียด โดยถ้ามองถึงเรื่องของความยั่งยืนเราสามารถยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปฏิบัติได้

 

 


 

MobilePeopleเพราะการที่เราอยู่อย่างพอมีพอกิน ไม่ต้องดิ้นรนจนตัวเองต้องเหนื่อยมากเกินไป พอวันนั้นมาถึงคุณอาจจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าทำไมไม่ทำ ทั้งที่ในตอนนั้นยังมีคนรักให้ทำแต่ ณ ตอนนี้ไม่มีคนรักยืนอยู่ข้าง ๆ แล้ว คุณจะมาร้องให้เสียใจทีหลังก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว

 


 

จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วย แถมยังไม่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่ต้องเป็นหนี้ อีกอย่างการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท